Informacja

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach jest jednostką upoważnioną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi do opiniowania nawozów i środków wspomagających uprawę roślin przeznaczonych do stosowania w uprawach polowych oraz do prowadzenia wykazu nawozowych produktów mikrobiologicznych. W Głównym Laboratoriom Analiz Chemicznych – laboratorium badawczym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji, wydzielonym w strukturze Instytutu, wykonywane są badania fizyczne, chemiczne i biologiczne produktów nawozowych w zakresie parametrów jakościowych określonych przepisami krajowymi.

Akty prawne dotyczące nawożenia

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. nr 54, poz. 326) IUNG-PIB jest jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów, środków poprawiających właściwości gleby i produktów naturalnych przeznaczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym oraz do prowadzenia wykazu tych produktów.